Specialpedagog

Al-Salamah Skolan

 

 

 

Vad gör specialpedagogen?

 

 

En specialpedagog:

 

·Arbetar med pedagogisk kartläggning av situationen kring barn i behov av särskilt stöd.

 

·Hjälper till i arbetet med utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.

 

·Ger handledning/konsultation till personal.

 

·Har kontakt med andra stödfunktioner kring barnet.

 

·Kan vara delaktig i föräldrakontakter.

 

·Ger kunskap till personal angående barn i behov av särskilt stöd.

 

·Har kontakt med andra skolformer och institutioner.

 

·Är med vid överlämning och uppföljning vid övergångar.

 

·Ingår i elevvårdsgruppen på respektive klass samt deltar vid behov i elevvårdskonferenser.

 

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com