Skolsköterska

Al-Salamah Skolan

 

 

 

Välkomna till SKOLSKÖTERSKAN(Gunilla Angmo )

 

 

 

Skolhälsovården (och skolläkare) är elevers, föräldrars och skolpersonals rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand förebyggande/hälsofrämjande i skolan.

 

Skolhälsovårdens arbetsuppgifter är bl a:

 

· Att utföra hälsoundersökningar till all elever

 

· Att utföra kompletterande vaccinationertill åk4&6 under skoltiden

 

· Att delta i elevvårdsarbetet med elevvårdspersonal på skolan Förmedlar kontakt till skolläkaren vid skolrelaterade problem hos eleven.

 

Elever med hälsoproblem och elever med särskilda behov erbjuds dessutom:

 

Individuellt utformat stöd, som ofta innebär tätare kontakter med skolhälsovården.

 

Mottagningstider

 

Tisdag - Torsdag 8:30- 15:40

 

Telefon: 040-22 48 46

 

 

Skolhälsovården har tystnadsplikt.

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com