Skolpsykolog

Al-Salamah Skolan

 

 

Skolpsykolog

 

 

Skolpsykologen är en del av elevhälsan och erbjuder råd och stödsamtal till elever, föräldrar och personal. Stödet kan ske i grupp eller enskilt.

 

Vid behov kan skolpsykologen genomföra en psykologutredning. En sådan består av tester och samtal med eleven, samtal med föräldrar och skolpersonal för att få en så hel bild som möjligt av de kognitiva, emotionella och psykosociala bakgrundsfaktorerna vid t ex inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller samspelssvårigheter.

Du kan även vända Dig till skolans psykolog om Du/Ditt barn har svårigheter som Du behöver hjälp med att beskriva för övrig personal. Tillsammans letar vi sedan efter möjliga lösningar på de problem eleven kan hamna i.

 

Psykologen arbetar under Hälso och Sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com