Skolledning

Al-Salamah Skolan

 

 

Mohammed Agha

(Lärare /Administratör )

 

Ziad Hasbini

(Rektor )

 

Sami Ibrahim (Ekonom /Personalavsvarig )

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com