Rektor har ordet

Al-Salamah Skolan

 

 

Hej

Mitt namn är Ziad Hasbini och jag är rektor för Al-Salamahskolan, jag är väldigt stolt över för vår fina skola.

Skolan har ett viktigt och fantastiskt uppdrag, att tillsammans med er elever och föräldrar forma utveckling på skolan.

Skolans pedagoger är mycket välutbildade för sina uppgifter och står väl förberedda för att utveckla elevernas kunskaper, färdigheter och värderingar.

För lärare och för mig som rektor är det viktigt att ha en nära kontakt med elever och föräldrar, där öppenhet och delaktighet skapar bra förutsättningar för att eleverna ska lyckas i skolan.

Mitt ytterst vikt att vara närvarande, leda inspirera till lärande, där hög kvalité ska genomsyra skolans alla delar, och försäkra elever en utbildning som möter samhällets krav såväl som deras egna krav och förväntningar.

Vi utgår i vår undervisning från elevernas individuella behov, förutsättningar och erfarenheter genom att integrera ämnena i undervisningen skapar vi helhet och sammanhang för eleverna.

Därför försöker vi att förena nytta med nöje under elevernas utbildningstid, så de känner lusten att lära.

Värmt välkommen till vår lilla skola med stora hjärtat.

Med vänliga hälsningar

Ziad Hasbini

Rektor

rektor@alsalamahskolan.com

0736-37 66 81

040-22 27 44

 

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com