Kontakta oss

Al-Salamah Skolan

 

 

 

 

Husievägen 17

212 33 Malmö

Sweden

 

Tel: 040 - 22 27 44

 

Personalrum: 040 - 22 28 34

 

Skolhälsovård: 040 - 22 48 46

 

E-post: exp@alsalamahskolan.com

 

Sjukanmälan för elever på Al-Salamah Skolan

 

Det är viktigt att skolan får veta om en elev, på grund av sjukdom eller av annan orsak, inte kan komma till skolan.

Vårdnadshavare anmäler frånvaron före kl 08.00

 

Telefonnummer: 040-22 27 44 Skolanstelefon för sjukanmälan är kopplad till telefonsvarare.

 

Lämna följande uppgifter:elevens namn,elevens klass,orsak till frånvaro, vilken dag frånvaro gäller,vem det är som ringer.

 

Sjukanmälan kan också registreras på föräldrakonto i infomentor.