Elevhälsan

Al-Salamah Skolan

 

 

Elevhälsan

 

På Al-Salamah Skolan arbetar elevhälsan i ett team. Vi strävar efter att ha en helhetssyn i arbetet med elevers lärande, hälsa och allsidiga utveckling. Med våra olika kompetenser kan vi möta varje elevs behov utifrån ett elevhälsoperspektiv.

 

Tillsammans med övrig skolpersonal verkar vi för att Al-Salamah Skolan skall utgöra en god och trygg skolmiljö för dig som elev.

 

Du når oss genom personligt besök,via expedition eller undervisande lärare.

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com