E-tjänster

Al-Salamah Skolan

 

 

E-tjänster

 

Med e-tjänster menas tjänster som levereras via elektronisk kommunikation, till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. Det är en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärende hanteringsprocess och ibland kräva inloggning.

Nedan anges de e-tjänster som Al-Salamah Skolan erbjuder i nuläget.

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com