Hem

Al-Salamah Skolan

 

 

Glad sommar! Skolledningen önskar alla elever, föräldrar och personal en riktigt skön sommar och tackar för det här läsåret!

Alla elever och personal

Vi på Skolan arbetar förebyggande och vill bidra till att barn möts med respekt och att viktiga vuxna samarbetar på ett sätt som hjälper barnet.

 

Skolan strävar efter att varje elev ska få ökad självinsikt och tilltro till sig själv.

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com